Med hode, ryggrad og «hjartet på rette staden»
Gina 1